Kinder Coaching

Als uw kind niet zo lekker in uw vel zitten, wordt dit snel bemerkt door de ouders.  De meeste ‘problemen’ lossen zich vanzelf op zonder dat uw kind hierin ondersteuning nodig heeft.

Echter niet in alle gevallen lukt dit, dan zou u aan coaching en/of begeleiding van een gezinscoach kunnen denken.

Wanneer uw kind bijvoorbeeld :

 • last ervaart vanuit de echtscheiding.
 • lastig vind om vriendjes te maken.
 • veel aan het gamen is.
 • op social media wilt maar dit graag wilt begrenzen.
 • overbelast raken door het dagelijks leven.
 • handvaten wilt krijgen hoe uw kind met de diagnose om moet gaan.
 • moeite hebben met uitingen van emoties ( o.a. huilbuien en driftbuien)
 • Veel frictie tussen de gezinsleden bemerkt en u wilt graag dat dit verminder wordt.
 • piekeren
 • hoogsensitief is.
 • slaapproblemen
 • (cyber) Pesten
 • En allerlei anderen vraagstukken waar uw of uw gezinsleden tegen aan kunnen lopen.

Wanneer uw kind coaching en/of begeleiding ontvangen krijgt uw kind praktische handvaten om met de hulpvraag om te gaan zodat uw kind  puur op eigen kracht verder kunt.  Zo hoeft u niet te lang met uw hulpvragen rond te lopen door lange wachttijden en zit u niet jarenlang vast aan hulpverlening.

Aanmelden

Via de website kunt u zich aanmelden door puur uw naam , contactgegevens en kort uw hulpvraag neer te zetten.

Daarna neem ik telefonisch contact met u op en zo is het eerste contact gemaakt. Ik maak telefonisch een eerste afspraak met u en uw kind.
U krijgt van mij een intakeformulier en deze vult u het liefst voor de afspraak in en stuurt hem retour per email.

Werkwijze

Tijdens de kennismaking wordt het intake formulier en coaching overeenkomst besproken en de hulpvraag helder gemaakt zodat uw kind precies weet wat we gaan bespreken tijdens de sessie. We stellen een coachplan op met uw kind.

Indien uw kind jonger is dan 16 jaar zal er een toestemmingsformulier ingevuld moeten worden. Dit formulier geeft de coach toestemming om met uw kind in gesprek te gaan.

Daarop volgend maken we vervolg afspraken om aan de  doelen te werken. De frequentie van afspraken kunnen verschillen en dit is afgestemd met u. Tijdens het traject leert uw kind om de hulpvraag om te zetten in praktische vaardigheden. Hierdoor wordt de hulpvraag werkbaar en krijgt uw kind inzicht hierin.

Uw kind bezit al de vaardigheden, de kwaliteiten en de kracht om de hulpvraag te werken. Het is aan mij als gezinscoach om samen met uw om op zoek te gaan naar een passend traject.

Dit is voor ieder traject anders immers is iedere mens uniek en puur.

Tijdens de sessie vind ik het belangrijk dat we  in beweging komen. We zullen dan niet alleen maar praten maar ook diverse spelvormen, creatieve vormen en rollenspelen zullen aan bod komen. Uiteraard wordt er gekeken  welke vorm het beste bij het leeftijd van uw kind past.

Methode

 • Oplossingsgericht; De oplossingsgerichte benadering gaat uit vanuit wat er al is, wat er al wél goed gaat, zonder lang te blijven hangen in het probleem en/of in het verleden. Er wordt aangesloten bij de kwaliteiten en sterke kanten van u en/of de gezinsleden.
 • Systeemgericht werken;  dit wil zeggen dat we de hele belevingswereld mee nemen in het traject. We zullen o.a met familieopstellingen gaan werken ( dmv foutenpoppetjes) . Dit is een krachtige methode waarin patronen zichtbaar worden.
 • Schateiland expeditie ( ook mogelijk in workshopvorm) ; zie kopje workshop voor uitleg.
 • Diverse spelvormen onder andere schatgravers